timmerstuga till allkonstverk

Carl Larssongården – “från timmerstuga till allkonstverk” är skriven av Torsten Gunnarsson och Ulla Eliasson, tidigare chefer för samlingarna vid Nationalmuseum respektive Arkitekturmuseet i Stockholm. Boken är rikt illustrerad med nytagna bilder av fotograf Per Myrehed och vackert formgiven av Arne Öström.

Idag är Carl Larssongården – eller Lilla Hyttnäs som fastigheten heter – sannolikt världens mest publicerade hem, med en popularitet som har överlevt mer än hundra år av modeväxlingar och stilskiften. Carl Larssons bilder av hemmet fick en unik spridning genom att de mångfaldigades i ett flertal album. Ett hem, som är det mest kända, utgavs 1899 och kan sägas vara det första svenska hemma-hos-reportaget, därtill gjort av upphovsmannen själv.

Det faktum att Lilla Hyttnäs genom Carl Larssons bilder blivit så välbekant och älskat gör att man lätt förbiser hur radikalt och annorlunda det var på 1890-talet. Det som idag kan uppfattas som gammaldags trevnad var då exempel på djärv modernism och frigörelse från sedvanliga normer.
Carl och Karin Larsson formade både sin konst och sitt hem efter egna idéer, varav vissa var besläktade med den engelska Arts and Crafts-rörelsen.

Trots det starkt personliga draget och de internationella beröringspunkterna kom Carl Larssons konst och hemmet Lilla Hyttnäs redan tidigt att uppfattas som något typiskt svenskt. Idag kan vi lättare se hemmet som resultatet av såväl makarnas egen kreativitet som av deras internationella erfarenheter. Det Larssonska hemmet formades under intryck av en rad olika inspirationskällor från svensk allmogekonst via engelska bostadsideal till japanska färgträsnitt.