Head_Petra Holmberg

Petra Holmberg är till vardags intendent för Japan på Världskulturmuseerna, fil kand i östasiatisk konstvetenskap inom ramen för kulturvetarlinjen med kandidat- och magisteruppsatser om japansk textil. Intendent sedan 2002 med ansvarsområden Japan samt textil och mode med utgångspunkt i Östasien. Forskningsintressen är främst Edo-periodens (1615–1868) textil och modets betydelsebärande aspekter. Mångårigt intresse av att möta museipubliken i form av utställningar, visningar, föredrag mm. Undervisar på Stockholms och Uppsala universitet i japansk konst och klädkultur.

 

15 mars kl. 18.00

“Marie-Antoinette, Carl Larsson och David Bowie. Japan-intresset genom historien”.

Petra Holmberg

Intendent på Östasiatiska museet

Pris: 100 kr

 

För bokning av evenemang:

Boka direkt här

Ring eller mejla Carl Larsson-gården 023-600 53 för att boka dina evenemang.

info@carllarsson.se

Välkommen!

Tillbaka till programmet