Alexandra Herlitz

Redan under 1700-talet var det japanska konsthantverket eftertraktat i Europa på grund av exotismen, och man försökte ivrigt att replikera former och tekniker. Importerade föremål, som t.ex. de populära japanska lackaskarna och porslin, var under färden till Europa inslagna i grafiska blad. När Japan under andra hälften av 1800-talet öppnade sina gränser och handeln och exporten till västvärlden ökade enormt, fick den japanska bildkulturen ett sådant genomslag i det europeiska måleriet att det kom att förändras för alltid. Konstvetaren Alexandra Herlitz från Göteborgs universitet visar hur denna påverkan tog sitt uttryck i konsten från 1880-talet och framåt. Bl.a. visar hon hur det abstrakta formspråket och de färgglada kompositionerna från Japan kom att påverka den svenska konsten, när de unga svenska konstnärer i Paris tog med sina intryck till Sverige där de skapade nationalromantiska verk med japanska drag. Särskilt uppmärksammad i konstnärsskaran blir Carl Larsson som underhöll ett utomordentligt intresse för japanska uttryck vilka han införlivade på olika sätt i sin konst.

26 april kl. 18.00
Pariserpojkarne och japonismen – om japanska drag i Carl Larssons och andra svenska konstnärers verk.
Alexandra Herlitz
Göteborgs universitet

Pris: 100 kr

 

För bokning av evenemang:

Boka direkt här

Ring eller mejla Carl Larsson-gården 023-600 53 för att boka dina evenemang.

info@carllarsson.se

Välkommen!

Tillbaka till programmet