Karin Larsson - Foorlovningsfoto_just_1x1_1200

Vårens föreläsningar knyter alla an till sommarens utställning i Konsthallen Kvarnen:
“Karin – Kamraterna – Konsten. Kvinnliga målarpionjärer.”
Möt de kvinnliga konstnärerna runt Karin, deras förebilder, utbildning, resor till Paris och deras tuffa livsval.

Fredag den 10 februari, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Carl-Johan de Geer, konstnär.

Bortom begreppen bra och dåligt

Carl Johan De Geer, är bland annat konstnär, fotograf, författare, filmskapare och scenograf. Nu besöker han Carl Larsson-gården med sin föreläsning, Bortom begreppen bra och dåligt. Vi har även bett Carl-Johan att berätta om sin relation till Karin Larsson i och med att sommarens utställning i Konsthallen Kvarnen kommer att berätta om henne och hennes samtida kvinnliga konstnärskamrater.

Boka här!

Torsdag den 23 februari, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Curt Fröberg, Karin Bergöö Larssons vänner

Karin och hennes konstnärsvänner under utbildningstiden 1873-1882.

Curt Fröberg har under många år forskat om Karin Bergöös tidiga år innan hennes liv med Carl Larsson. Föreläsningen beskriver hennes studietid och hennes klasskamrater både på Slöjdskolan och Konstakademien.

Boka här!

Torsdag den 9 mars, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Margareta Gynning, Nationalmuseum

Kvinnliga konstnärer i 1800-talets kosmopolitiska konstliv.

Margareta Gynning har under många år arbetat som intendent på Nationalmuseum. Hon har granskat konsthistorien med skarpa genusglasögon och har skrivit böcker om både Hanna Hirsch Pauli och Eva Bonnier. Föreläsningen kommer att handla om de kvinnliga konstnärerna runt Karin Bergöö och deras liv på Konstakademien och i Paris.

Boka här!

Tisdag den 21 mars, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Anna Bohlin, Stockholms Universitet

Förebilden: Fredrika Bremer

Anna Bohlin arbetar som universitetslektor på Stockholms universitet. Hon har sedan hon disputerade, ägnat sig åt forskning om Fredrika Bremer, kvinnorörelsens föregångare, världsberömd författare i sin tid och pionjär för nationstanken i Sverige. Både Karin Bergöö (Larsson) och hennes kvinnliga konstnärskamrater inspirerades säkerligen av Fredrika Bremers tankar.

Boka här!

Onsdag den 12 april, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Linda Hinners, Nationalmuseum

Kvinnliga skulptörer från Karin Larssons tid.

Linda Hinners arbetar som intendent på Nationalmuseum. Hon skrev sin avhandling om franska skulptörer som arbetade i Stockholm under 1700-talet. Nu ägnar hon sin forskning åt kvinnliga skulptörer under Karin Bergöös (Larssons) tid, slutet av 1800-talet. Flera av dessa kvinnor studerade på Konstakademin samtidigt som Karin.

Boka här!

Fredag den 28 april, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Eva-Lena Bengtsson, Konstakademien

Konstakademien och “Fruntimmersafdelningen”.

Eva-Lena Bengtsson har arbetat på Konstakademien och dess arkiv under många år. Hon har skrivit ett stort antal böcker i ämnet och speciellt om den “Fruntimmers-afdelning” som startade 1864 och som för första gången tillät kvinnor studera på Konstakademien. Karin Bergöö (Larsson) började sin utbildning 1877, och då hade utbildningen funnits under en tid. Eva-Lena kommer att berätta om de tidiga åren på utbildningen innan Karin började sin utbildning, och de problem och glädjeämnen som mötte de första kvinnliga eleverna.

Boka här!

Onsdag den 10 maj, kl. 18.00
Kvällens ciceron: Carl-Johan Olsson, Nationalmuseum

De franska förebilderna och de nordiska pionjärerna.

Jules Bastien-Lepage, Gustave Courtois och Pascal Dagnan-Bouveret! Dessa konstnärers verk mötte de unga kvinnliga konstnärerna runt Karin Bergöö (Larsson) när de anlände till Paris. Både Lepage och Courtois arbetade på de damateljéer som fanns i Paris och som tog emot unga kvinnliga konststudenter. Hur målade dessa franska förebilder? Vilka var de? Om dessa berättar Carl-Johan Olsson, intendent på Nationalmuseum.

Boka här!