Carl Larsson (1853-1919) befann sig under större delen av sitt liv i centrum av den svenska konstutvecklingen. Redan samtiden kom att betrakta hans konst som en symbol för något typiskt svenskt och i eftervärlden har hans bilder satt tydliga spår i hem- och bostadsideal.

 

Ännu hundra år efter sin död bevarar Carl Larsson en unik ställning som Sveriges mest kända konstnär. Det har sin förklaring både i det mångfaldigande i reproduktioner och böcker som han själv medverkade till och i ämnesvalet, där hem- och familjebilderna blivit symboler för trygghet och trevnad i ett tidlöst gammaldagssverige.

 

Trots detta framstår Carl Larsson ur vår tids perspektiv snarare som otypisk och särpräglad i sin samtid. Även om han var en del av sin tids moderna konst kom han att profilera sig på ett högst personligt sätt både ifråga om stil och ämnesval. Mindre känt är att han också var den mest mångsidige av 1800-talets svenska konstnärer med ett verk som omfattar allt från små bokillustrationer till stora monumentalmålningar.

 

 

7 april kl. 18.00 
Föreläsning med Torsten Gunnarsson
Carl Larsson, allkonstnär och skapare av ett svenskt ideal

Pris: 100 kr

 

För bokning av evenemang:

Boka direkt här

Ring eller mejla Carl Larsson-gården
023-600 53 för att boka dina evenemang.

info@carllarsson.se

Välkommen!

Tillbaka till programmet