Carl Larsson byggde ett varumärke som fortfarande håller

 

Per Hedström - utställningsansvarig vid Nationalmuseum, Stockholm
Foto: Lars Carlén

Trender kommer och går. Precis som med inredning, kläder, musik och film glöms också
den mesta konsten som skapas snabbt bort.
Men vad är det som gör att en liten del av konsten fortsätter att vara relevant för många
människor långt efter att den skapats?

Det kommer Per Hedström som är utställningsansvarig
vid Nationalmuseum in på i avsnittet ”Så byggde
Carl Larsson sitt varumärke” av podcasten Tonträff för konst.

Carl Larsson var en tekniskt skicklig konstnär och det är en
er som var samtida med honom har fallit i glömska.
Flera faktorer samspelar och gör hans konstnärskap relevant än idag.

En föregångare till vår tids influencers

 

I poddavsnittet berättar Per Hedström att Carl Larssons böcker, och inte minst hans bok
”Ett hem”, gavs ut i stora upplagor och till stora delar fungerade på ett liknande sätt som
reportagen i vår tids populära inredningstidningar.
I boken fick läsarna inspiration och kunde ta del av de vackra och hemtrevliga bilderna
Carl Larsson skapat som visar hemmet.

 

En aspekt som är lätt att glömma bort när vi ser familjebilderna från Karin och Carl Larssons
hem är att inredningsstilen i deras hem i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var
djärv och modern. Idag upplever nog de flesta av oss bilderna som idylliska, men också
som bilder som visar en gammeldags miljö och livsstil.
Att det fanns ett idylliskt och på sin tid nydanande hem att visa upp för den breda
allmänheten via böcker har fått en stor påverkan på den nordiska heminredningen.

 

Som andra konstnärer vars verk fortsätter att väcka stort allmänt intresse, finns det helt enkelt
mer än själva verken i sig själva som väcker intresse. Den mysiga tillvaron som visas upp av
familjen Larsson i hemmet känns helt enkelt som något som det är lätt att få lust att ta del av.

 

Tydlighet

 

Vad gäller varumärken är tydlighet en viktig grundbult.
Det som kommer från ett visst varumärke ska allmänheten snabbt koppla till just det varumärket.
Att det finns ett formspråk som betraktarna upplever som unikt är något som utmärker många av de
konstnärer som lyckats väcka stort intresse under lång tid. I Carl Larssons fall handlar det både om att
han sätt att måla på är unikt och dessutom att han ofta avbildade familjen i hemmet.

 

För de konstnärer som siktar på ett långsiktigt och stort genomslag är det helt enkelt en god idé att
få inspiration av hur Carl Larsson byggde sitt varumärke som en av Sveriges mest välkända konstnärer.

Text: Lars Carlén