En workshop med Karin Stigsdotter

söndagen den 19 juni kl 13.30-17.00.

 

Traditionen att binda gräskronor har djupa rötter i vår historia
– välkommen att binda din egen gräskrona på Carl Larsson-gården.

 

Workhopen inleds med guidad visning på Carl Larsson-gården och besök på
Konsthallen Kvarnen med utställningen “Välkommen till bords”.
Därefter tillverkar vi gräskronor tillsammans. Ta med det gräs du vill använda.
Övrigt materiel finns på plats. Måste förbokas och genomförs med minst 6 deltagare.

Workshopen genomförs utomhus.

 

Dagens program

13.30 – 14.15
Guidad visning av Carl Larsson-gården

14.20 – 15.00
Besök Utställningen “Karin Larsson – Låt handen synas”, Konsthallen Kvarnen

13.00 – 17.00
Workshop Krona & Krans i midsommartid med Karin Stigsdotter

Eftermiddagskaffe ingår.

 

Varmt välkomna!

 

Carl Larsson avbildade skördearbetet på lantbruket Spadarvet på denna målning från 1915 och
här binds den skurna havren samman i kärvar och hässjas.

Carl Larsson förvärvade lantbruket Spadarvet år 1897.
Inledningsvis sköttes jordbruket av rättaren Johan Johansson med hustru Johanna.
Några år senare tog Erik och Hilma Kvarnberg över jordbruket. Erik och Hilmas dotter Greta
arbetade många år som guide på Carl Larsson-gården. Ibland kunde det hända att tillresta turister
möttes av Gretas lapp på dörren till Carl Larsson-gården: “Kommer straxt – hämtar korna”.

 

19 juni kl. 13.30 – 17.00
Workshop med Karins Stigsdotter
Workshop Krona & Krans i midsommartid

Pris: 695 kr inklusive material

 

För bokning av evenemang:

Boka direkt här

Vid frågor ring eller mejla
Carl Larsson-gården 023-600 53.

info@carllarsson.se

Välkommen!

Tillbaka till programmet