I Karins brev påminner hon sin mor om hur hon brukade sitta och ”kura skymning”
i moderns knä i väntan på att lyktorna skulle tändas på torget utanför i Hallsberg där Karin växte upp.
Mamma Hilda brukade då läsa högt ur Mary Cummins bok ”Lykttändaren”.

 

Vi visar nu Carl Larsson-gården i skymningen där man upplever hemmet på ett lite annorlunda sätt.

 

Datum för visningen:
lördag 30 oktober,

Biljetter bokas här

 

 

I “Ett hem” skriver Carl Larsson:
»Sedan barnen lagt sig och jungfrurna gått till sig på sin
lilla kammare i brygghuset, brukade förr Karin och jag trifvas
så bra i matsalen, då jag läste högt för henne under det hon
snörpade hop dagens hål och refvor i ungarnas kläder. – – – «

 

 

 

 

För mer information kontakta info@carllarsson.se eller 023-600 53