Chia Jonsson
Chef Carl Larsson-gården
Director Carl Larsson-gården
Telefon och e-post
+46(0)23-603 77
+46(0)73-0870601
cj@carllarsson.se

Catharina Enhörning
Publikansv. Carl Larsson-gården
Head of Public Outreach
Telefon och e-post
+46(0)23-600 53

catharina@carllarsson.se

Carl Larsson-gården

Press Carl Larsson-gården

Pressmeddelanden och bilder

Konsthallen Kvarnen

Pressmeddelande och bilder Konsthallen Kvarnen

Pressmeddelanden och bilder